V Lanškrouně na písku

V květnu roku 2004 byl založen Beach Klub Tajm Lanškroun a naše společnost pěti nadšenců dostala jméno, pod kterým mohla jednat a realizovat další naplánované kroky. Byla sepsána smlouva s Městem Lanškroun o pronájmu pozemku na kempu Knoflík, byly vyřízeny oficiality k zahájení stavby. Vypracovali jsme brožurku, se kterou jsme obcházeli sponzory a žádali je o finanční pomoc na realizaci stavby, na kterou nám také nemalou částkou přispělo Město Lanškroun a Pardubický kraj. Všem těmto firmám, podnikatelům, osobám a městu ještě jednou děkujeme.

V březnu 2005 se na Knoflíku začalo usilovně pracovat na stavbě dvou kurtů pro plážový volejbal, které se do provozu uvedly 12. června 2005. Slavnostní zahájení bylo pro nás velkým svátkem, nejen proto, že se nám podařilo celý projekt dotáhnout do konce, ale i proto, že se celá akce podle představ vydařila. Počasí skvěle vyšlo, zahajovacího turnaje se zúčastnilo množství dvojic a exhibice reprezentantů ČR ukázala divákům, kteří dorazili v hojném počtu, jaký je beachvolejbal krásný sport.

Pravidelné rezervace pro veřejnost pro sezónu 2023

  • Pravidelné rezervace pro veřejnost budou přijímány výhradně na telefonu 608 854 455 od 14. dubna 2023.
  • Veškeré rezervace budou hrazeny vždy a jen z kreditu, pro vytvoření rezervace je třeba mít kredit navýšen alespoň na měsíc dopředu.
  • Pravidelné rezervace mohou být naplánovány i na soboty a neděle. V těchto případech mají sice přednost pořádané turnaje, ale pouze ty, jejichž termín bude domluven do 15. května dané sezóny.

Beachvolejbal

Ceník

  80 Kč
pronájem 1 kurtu na 30 minut
  zdarma
zapůjčení míče

Beachvolejbal

Provozní doba

9:00 - 21:00 hodin
vždy od května do září
jinak je třeba se předem domluvit